Verwerking persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten en cliënten

Persoonsgegevens van klanten worden door de Praktijk voor Fysiotherapie Koesen en Krijnen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. medische-training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Praktijk voor Fysiotherapie Koesen en Krijnen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk voor Fysiotherapie Koesen en Krijnen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).


Praktijk voor Fysiotherapie Koesen en Krijnen
Verwersstraat 92
5211 HZ ’s-Hertogenbosch
073 6140394
info@fysiokoesenkrijnen.nl